19 พฤษภาคม 2554

ช่องทางการสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การจะรับส่งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว และมีปริมาณมากในระยะใกล้ไกลที่แตกต่างกันของแต่ละเครือข่ายนั้น ขึ้นอยู่กับช่องทางการสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น